سلام، من محمد حمیدی اصفهانی هستم

درباره من

مهارت های من

پایگاه داده مدیریت مدیریت اطلاعات داده کاوی موسیقی کدنویسی امن برنامه نویسی پایتون معماری نرم افزار شبکه

برخی از سوابق کاری من

تاریخ شروع : 1395/01/02
اکنون
تاریخ شروع : 1392/12/10
تاریخ پایان : 1393/06/10
تاریخ شروع : 1389/06/01
تاریخ پایان : 1392/10/14
تاریخ شروع : 1387/01/02
تاریخ پایان : 1388/12/29

برخی از پروژه های من

تاریخ شروع : 1395/01/02
اکنون
تاریخ شروع : 1392/06/31
تاریخ پایان : 1392/10/14
تاریخ شروع : 1389/12/10
تاریخ پایان : 1392/06/31
تاریخ شروع : 1387/01/02
تاریخ پایان : 1388/12/29

مقالات

سوابق آموزشی دانشگاهی

گواهی نامه ها

سوابق مربی گری

تماس با من

با استفاده از راه های زیر می تونیم در ارتباط باشیم

0913-304-7591