سلام، من محمد حمیدی اصفهانی هستم

درباره من

مهارت های من

معماری نرم افزار شبکه مدیریت اطلاعات پایگاه داده موسیقی برنامه نویسی پایتون مدیریت کدنویسی امن داده کاوی

برخی از سوابق کاری من

تاریخ شروع : 1395/01/02
اکنون
تاریخ شروع : 1392/12/10
تاریخ پایان : 1393/06/10
تاریخ شروع : 1389/06/01
تاریخ پایان : 1392/10/14
تاریخ شروع : 1387/01/02
تاریخ پایان : 1388/12/29

برخی از پروژه های من

تاریخ شروع : 1395/01/02
اکنون
تاریخ شروع : 1392/06/31
تاریخ پایان : 1392/10/14
تاریخ شروع : 1389/12/10
تاریخ پایان : 1392/06/31
تاریخ شروع : 1387/01/02
تاریخ پایان : 1388/12/29

مقالات

سوابق آموزشی دانشگاهی

گواهی نامه ها

سوابق مربی گری

تماس با من

با استفاده از راه های زیر می تونیم در ارتباط باشیم

0913-304-7591