سلام، من محمد حمیدی اصفهانی هستم

درباره من

مهارت های من

معماری نرم افزار کدنویسی امن مدیریت پایگاه داده مدیریت اطلاعات پایتون داده کاوی شبکه برنامه نویسی موسیقی

برخی از سوابق کاری من

تاریخ شروع : 1395/01/02
اکنون
تاریخ شروع : 1392/12/10
تاریخ پایان : 1393/06/10
تاریخ شروع : 1389/06/01
تاریخ پایان : 1392/10/14
تاریخ شروع : 1387/01/02
تاریخ پایان : 1388/12/29

برخی از پروژه های من

تاریخ شروع : 1395/01/02
اکنون
تاریخ شروع : 1392/06/31
تاریخ پایان : 1392/10/14
تاریخ شروع : 1389/12/10
تاریخ پایان : 1392/06/31
تاریخ شروع : 1387/01/02
تاریخ پایان : 1388/12/29

مقالات

سوابق آموزشی دانشگاهی

گواهی نامه ها

سوابق مربی گری

تماس با من

با استفاده از راه های زیر می تونیم در ارتباط باشیم

0913-304-7591